Nowość!! Zdjęcia i Filmy z Powietrza w jakości 4K

Zdjęcia w UltraHD
Zdjęcia panoramiczne
Spacery wirtualne 360
Ortofotomapy
Sesje zdjęciowe: osób, inventów, koncertów, nieruchomości, itp.
Wykonywanie nagrań z wysokości bezzałogowcem (reklama, spoty, teledyski)
Inspekcje

Postprodukcja: montaż, udźwiekowienie, efekty specjalne, napisy, itp.